JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

MUU TURVALLISUUSKOULUTUS

(räätälöidään ryhmän mukaan)


  9. Henkilöturvallisuus asiakaspalvelutehtävissä 8 - 32 h
10. Uhkaava asiakas
11. Itsepuolustuksen peruskurssi 8 - 16 h                    
12. Myymäläturvallisuuden perusteet 6 - 8 h
13. Turvallisuuteen liittyvät luennot
14. Kaasusumutin käyttäjäkoulutus vähintään 4 h                                     
15. Alkusammutuskoulutus AS1
16. Tulityökoulutus


Hankalat asiakastilanteet, Uhkaavan / väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen koulutukset eri organisaatioille räätälöitynä

9-10. Henkilöturvallisuus asiakaspalvelutehtävissä 8 - 32 h  

(räätälöidään ryhmän mukaan)

11. Itsepuolustuksen peruskurssi

(räätälöidään ryhmän mukaan)

12. Myymälä turvallisuudenperusteet 6 - 8 h

(räätälöidään ryhmän mukaan)

Kurssin yksilöllinen koulutussuunnitelma laaditaan asiakkaan tehtäväkuvan perusteella.

13. Turvallisuuteen liittyvät luennot

(räätälöidään ryhmän mukaan)

14. Kaasusumutinkoulutus vähintään 4 h

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat kaasusumutinta työssään tai henkilökohtaisen koskemattomuuden tai omaisuuden suojeluun.

Koulutuksen sisältö noudattaa soveltuvin osin vartijoille ja järjestyksenvalvojille säädetyn koulutuksen sisältöä.
Kurssiin sisältyy mm:
lakiperusteet
kaasusumuttimen hankkiminen, luvat, säilytys ja kelpoisuusaika.
tietoa kaasusumuttimen eri tehoaineista, ominaisuuksista ja vaikutuksesta.
tiedot kaasusumuttimen ampumaetäisyydestä, maalista ja ensiavusta.
kaasusumuttimen tyypilliset käyttötilanteet ja käyttökynnys.
käytännön harjoittelua ja käytön osaamisen osoittaminen (kirjallinen ja käytännön koe)

15. Alkusammutuskoulutus AS1

Alkusammutuskoulutuksen (2h) sisältö

  • Teoriaosuus sisätiloissa, 1 h
  • Tulipalon ominaisuudet
  • Alkusammutuksen merkitys
  • Toiminta tulipalotilanteessa
  • Erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä
  • Käytännön harjoittelu ulkotiloissa, 1 h
  • Käsisammuttimen käyttö
  • Sammutuspeitteen käyttö

Opetus noudattaa Suomen Palopäällystöliiton julkaiseman Alkusammutusharjoitus -oppikirjan sisältöä.

Kurssinjohtaja käyttää opetuksessaan alkusammutuskoulutuksen diasarjaa ja siihen liittyviä videoita

16. Tulityökoulutus

Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeisto

 

 .